خط تولید

6 خط تولید

Beijing Nubway S & T Co,. Ltd خط تولید کارخانه 0

OEM / ODM

OEM/ODM مشکلی ندارد.

Beijing Nubway S & T Co,. Ltd خط تولید کارخانه 0Beijing Nubway S & T Co,. Ltd خط تولید کارخانه 1

تحقیق و توسعه

Rearch و تیم توسعه